verosuunnittelu
verosuunnittelu
 
 
 

Esittelyvideot

PROFIT HUNTER ammattilaisille

Profit Hunter -ohjelma on tehty työkaluksi tili- ja tilintarkastustoimistoille. Kyse on ammattilaisen tuotantotyökalusta ja verolaskennan apuvälineestä, jota on helppo ja nopea käyttää!  

Ohjelman on tarkoitus parantaa yritystoiminnan kannattavuutta! Profit Hunter –ohjelmalla lasketaan/optimoidaan omistajayrittäjän verokokonaisuutta.

Onnistumisen kannalta on tärkeää optimoida verotusta yhdessä henkilöverotuksen ja yrityksen tietojen kanssa. Onko sitten yritys pieni tai iso? Yrityksen koko ei este optimoinnille! Yleistykset ja vanhat uskomukset johtavat helposti vääriin toimintatapoihin.  

Missä määrin yrittäjän tulisi nauttia palkka-/osinkotuloja tai henkilöyhtiöissä palkka/yrittäjätuloa? Riippuen siitä mitä optimoinnilta halutaan ja minkä suhteen optimointia halutaan toteuttaa, painotukset tulee laskea räätälöidysti, tapauskohtaisesti, välttyäkseen turhalta veronmaksulta.     

Optimointi takaa siis yrittäjälle enemmän tuloja käteen vastaavilla kuluilla tai saman tulon pienimmillä kustannuksilla!

On myös hyvä tiedostaa, että yhtiön nettovarallisuudella on myös ”katto”, minkä jälkeen yrittäjä ei enää hyödy nettovarallisuuden määrästä verotuksellisesti. Nettovarallisuuden kattoarvo elää tapauskohtaisesti, mutta se on laskettavissa. Olisi tärkeää, että yrittäjä saisi tuottoa koko yhtiöön sijoittamalleen pääomalle.Profit Hunter -ohjelmia on saatavana kolmena eri versiona, käyttötarpeesta ja ominaisuuksista riippuen.

Bronex Software Oy ylläpitää aktiivisesti ohjelmapäivityksiä ja tarjoaa maksuttoman ohjelmistotuen. Päivitykset ovat ladattavissa suoraan Internetistä tai halutessanne lähetämme ne myös postitse.

Ohjelma toimii Windows -käyttöjärjestelmissä, sekä se on testattu toimivaksi myös uusimmassa Mac OS X -järjestelmässä virtuaaliympäristöllä (Parallels 9).

PROFIT HUNTER Advisor –ohjelma

Ohjelma huomioi laskennassa sekä yrityksen tai yritysten että yrittäjän henkilökohtaisen verotuksen.

Taloushallintoliiton toimeksiantosopimus tilitoimiston palveluista (KL2004), kohdassa Veroneuvonta, tilitoimisto sitoutuu määrittelemään yrittäjälle optimaalisen osingon suuruuden ja ajankohdan. Advisor -versiolla pystyt täyttämään tämän vaatimustason! Ohjelmalla optimoit yrittäjän verokokonaisuuden nopeasti ja perustellusti asianmukaisin tulostein!

Laskelmassa kohdat eritellään selkeästi ja saavutetut säästöt esitetään lisäksi graafisesti. Ohjelma laskee ja hakee automaattisesti edullisimman tavan tulouttaa yhtiöstä haluttu rahamäärä, riippumatta yhtiömuodosta.

Yksittäisiä verolaskelmia voidaan myös tulostaa suoraan kuvasta, halutusta kohdasta. Ohjelmassa on selkeät ja monipuoliset tulosteet.

Ohjelma sisältää kaiken verojen laskentaan tarvittavan tiedon. Profit Hunter laskee kaikki lakisääteiset maksut ja tuloihin liittyvät vähennykset automaattisesti. Verojen lisäksi ohjelma osaa laskea myös muut tuloihin liittyvät maksut, kuten TYEL ja työttömyysvakuutusmaksut.

Asiakkaan voi myös tallentaa ohjelmaan, ja sinulla on aina käytössäsi kolmen viimeisen verovuoden parametrit sekä tallennetut asiakastiedot.

Lisenssi on käyttäjäkohtainen.

PROFIT HUNTER Advisor Server –ohjelma

Server –versio on meidän lippulaivamme. Versio sisältää ohjelmistamme kattavimmat ominaisuudet ja käyttöoikeudet. Server –versio on ensisijaisesti työryhmäversio. Ohjelma sisältää muihin versioihin verrattuna lisäksi mm. toimintavarauksen, tulontasauksen sekä tuloutuksen vertailuosion eri yhtiömuotojen välillä kannattavuuden ja verotuksen suhteen.

Asiakkaan voi myös tallentaa ohjelmaan, ja sinulla on aina käytössäsi kolmen viimeisen verovuoden parametrit sekä tallennetut asiakastiedot.

Lisenssi on yhtiökohtainen. Mahdollisuus myös työryhmäkäyttöön.

PROFIT HUNTER –ohjelma

Emme ole unohtaneet myöskään pienkäyttäjiä. Profit Hunter -ohjelma on rungoltaan samanlainen kuin Profit Hunter Advisor –ohjelma, mutta se ei optimoi yrittäjän verokokonaisuutta automaattiseti.

Asiakkaan voi myös tallentaa ohjelmaan, ja sinulla on aina käytössäsi kolmen viimeisen verovuoden parametrit sekä tallennetut asiakastiedot.

Lisenssi on käyttäjäkohtainen.